Ấm lòng với những suất ăn từ thiện cho bệnh nhân ung thư Ấm lòng với những suất ăn từ thiện cho bệnh nhân ung thư Xuất phát từ tấm lòng dành cho bệnh nhân ung thư nghèo, trụ trì của chùa Linh Sơn cùng nhiều phật tử hơn 10 năm qua vẫn nấu hàng trăm suất ăn từ thiện cho bệnh nhân ung thư  chuyển đến viện K1, K2 và K3. Đã 10 năm nay, cứ đúng 5h sáng, những phật tử và các nhà hảo tâm lại ...