TP. HCM mở khóa học yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư TP. HCM mở khóa học yoga miễn phí cho bệnh nhân ung thư Mỗi lớp sẽ có 15-20 học viên là bệnh nhân ung thư đã và đang điều trị, diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần tại TP. HCM. Khóa học yoga miễn phí là một trong những nội dung của Dự án Hỗ trợ bệnh nhân Ung thư Việt Nam - một dự án phi lợi nhuận tổ chức. Tại đây học ...