Những người phụ nữ hết lòng vì bệnh nhân điều trị ung thư Những người phụ nữ hết lòng vì bệnh nhân điều trị ung thư Trong xã hội của chúng ta, có không ít người không ngại khó khăn, vất vả, hết lòng vì những bệnh nhân ung thư. Với họ, việc chia sẻ phần nào những nỗi đau cả thể xác và tinh thần với người bệnh chính là hạnh phúc. Lớp học đặc biệt Gắn bó với lớp học tình thương tại Bệnh ...