Tập luyện thể thao giúp phòng chống bệnh ung thư  Tập luyện thể thao giúp phòng chống bệnh ung thư  Luyện tập thể thao có tác dụng phòng chống bệnh ung thư, cũng như giúp cải thiện cả tâm lý lẫn thể trạng sức khỏe cho người bệnh.  Căn bệnh ung thư trở nên phổ biến và thời gian người bệnh chung sống “hòa bình” cùng căn bệnh ngày càng tăng, tất cả là nhờ những tiến bộ ...