Bệnh nhân ung thư có nên thường xuyên luyện tập thể thao? Bệnh nhân ung thư có nên thường xuyên luyện tập thể thao? Theo phương pháp điều trị truyền thống trước đây, tùy vào thể chất của mỗi người, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân ung thư nên nghỉ ngơi trong quá trình điều trị, nhưng có vẻ như lời khuyên đó đã trở nên lỗi thời. Trên thực tế, một khuyến cáo mới đối với bệnh nhân ung ...