Hút thuốc lá thụ động lần ba cũng gây ung thư Hút thuốc lá thụ động lần ba cũng gây ung thư Hút thuốc lá thụ động chính là việc hít phải khói thuốc lá từ người hút thuốc trực tiếp, đây cũng được coi là một trong những nguyên nhân gây ung thư. Ngoài ra một nghiên cứu khác tại Mỹ cũng chỉ ra rằng, việc tiếp xúc với nơi có người hút thuốc cũng dẫn đến ung thư. Các ...