69 chất gây ung thư tồn tại trong một điếu thuốc lá 69 chất gây ung thư tồn tại trong một điếu thuốc lá Thuốc lá được xem là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh ung thư. Trong thuốc lá có chứa đến 69 chất gây ung thư ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Tác hại của thuốc lá vô cùng lớn, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, làm phát sinh nhiều căn ...