Cẩn trọng với 12 loại hóa chất gây ung thư thường gặp Cẩn trọng với 12 loại hóa chất gây ung thư thường gặp Hóa chất gây ung thư có thể tồn tại ngay trong những sản phẩm tiêu dùng thường ngày. Do đó, mọi người cần lưu ý khi tiêu dùng để tránh nguy hiểm cho sức khỏe. Với thực trạng các hóa chất gây ung thư tiềm ẩn trong hầu hết các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, sức khỏe của con ...