Phương pháp điều trị ung thư của hai học sinh Việt đoạt giải quốc tế Phương pháp điều trị ung thư của hai học sinh Việt đoạt giải quốc tế Dự án về phương pháp điều trị ung thư - “Nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân” của hai học sinh lớp 11 ở Việt Nam đã đạt giải thưởng của quốc tế. Dự án nghiên cứu về phương pháp điều trị ung thư của hai em: Nguyễn Thu Minh ...