Khi bác sĩ chơi đánh bạc Khi bác sĩ chơi đánh bạc Có ba bác sĩ lén chơi đánh bạc ngay trong phòng trực cấp cứu. Họ bắt đầu đặt tiền cho ván bài của mình: Trong phòng trực cấp cứu, ba bác sĩ đang đánh bạc. Họ lần lượt đặt giá cho ván bài của mình: – Tôi đặt một trăm! – Tôi gấp đôi, hai trăm! – Tôi chấp cả hai ...