Hoa vẫn vẹn nguyên như mới hái suốt 100 triệu năm Hoa vẫn vẹn nguyên như mới hái suốt 100 triệu năm Trong khối hổ phách 100 triệu năm ở Myanmar, bảy bông hoa đã được tìm thấy với trạng thái được bảo quản nguyên vẹn từng cánh. Đây là bộ sưu tập hoa lớn nhất từ thời hóa thạch từng được phân tích. Theo Phys.org đưa tin, bảy bông hoa nhỏ xíu với bề rộng từ 3,4 đến 5mm lưu ...