U nhú tuyến giáp có nguy hiểm không? U nhú tuyến giáp có nguy hiểm không? Tôi năm nay 42 tuổi, khi đi siêu âm tuyến giáp, bác sĩ cho kết quả tuyến giáp của tôi có nhân, kích cỡ khoảng 11x7mm, không vôi hóa, giới hạn không rõ ràng, khi chọc hút bác sĩ nghi ngờ có Carcinom dạng nhú tuyến giáp. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi bệnh u nhú tuyến giáp có nguy ...