Cách nhận biết dấu hiệu ung thư túi mật Cách nhận biết dấu hiệu ung thư túi mật Hỏi: Chào bác sĩ, tôi là Nguyễn Hải Dương ở Nghệ An, có tiền sử bị sỏi mật, gần đây tôi hay bị đau ở mạn sườn, cơ thể gầy yếu và có dấu hiệu vàng da. Tôi xin hỏi, sỏi mật có thể trở thành ung thư túi mật không? Đâu là cách nhận biết dấu hiệu ung thư túi mật sớm? Trả ...