Cảnh báo: Những người ngực dày sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao Cảnh báo: Những người ngực dày sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đã chứng minh những người có mô ngực dày sẽ có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn so với những người có mô ngực không dày.  Bộ ngực dày ở đây không có nghĩa là bộ ngực có kích thước lớn mà là để chỉ mật độ của các tổ chức mô khi chụp X-quang ...