Ở phụ nữ bướu giáp nhân phát triển gấp 5 lần nam giới Ở phụ nữ bướu giáp nhân phát triển gấp 5 lần nam giới Bệnh bướu giáp nhân là những tổn thương dạng khối hình thành trong tuyến giáp, bệnh được phân thành nhân ác tính và nhân lành tính, trong đó nhân lành tính thường chiếm đa số. Bướu giáp có thể xuất hiện khi mới sinh hoặc xảy ra bất cứ lúc nào đối với con người trong suốt ...